Bağlanma

  Bağlanma bebeğin ilk iki yılında bakım veren ile kurduğu sağlıklı ilişkidir. Ait olduğunu, değerli olduğunu hissettiği, yakınlık sayesinde güvende olduğunu farkettiği ve ayrılık ile de baş edebildiği beceriler bütünü diyebiliriz.

  Birey hayatla mücadelesinde gerekli olan gücü kurduğu bağ ile sağlamaktadır. İlk iki yıl özellikle de ilk bir yıl tutarlı bakım veren olması, ihtiyaçlarını fark etme ve karşılama konusunda istekli ve şefkatli bir bakıcının olması bağlanma için olmazsa olmaz koşullardır. Ancak bebeğin ilk iki yılı anne-baba için de en zorlu yıllardır. Bu yıllar özellikle ilk kez ebeveyn olanlar için aynı zamanda acemilik yıllarıdır. O nedenle hatalar, tutarsızlıklar, yorgunluklar yaşanabilir. Her yanlış çocuk üzerinde geri dönüşü olmayan etkilere sahip değildir. Unutmayın çocuklar gelişim ve değişim potansiyeli açısından yetişkinlere nazaran çok daha beceriklidirler.

  Çocuk ile aile arasında yakınlık, tutarlılık, şefkat boyutlarında farklı bağlanma stilleri bulunmaktadır. Sağlıklı olan “güvenli bağlanma”, gelişim ve psikopatolojilere yatkınlık gibi konularda koruyucu etkilere sahiptir. O nedenle ilk yıllarda kurulacak ilişki oldukça önemlidir. Bununla birlikte bağlanma sorunları sadece çocuğun 2 ilk iki yılında çalışılmamaktadır. Oyun terapisi ve ebeveyn danışmanlığı ile güvenli bağlanma yeniden sağlanabilmektedir.