Takıntılar

  Tekrarlı “düşünce” ve/veya “davranışlar” ile tanımlanan takıntılar, sıklığı giderek artan, günlük yaşam işlevselliğini etkileyen bir bozukluktur. Kaygı ile yakından ilişkili olan takıntılar, çocuklarda da yetişkinlere benzer şekilde kendini gösterir. Bulaşma ve hastalanma kaygıları, simetri, düzen, temizlik, sayma konularında hassasiyet, cinsel ve dini içerikli tekrarlayıcı düşünceler şeklinde özellikler görülür. Çocuklar yetişkinlerden farklı olarak; yaşadıkları zorluğu tanımlamakta zorlandıkları için anlaşılamamaktadırlar. Bu da öfke ve mutsuzluk göstermelerine neden olabilmektedir.

  Takıntılar çocukların okul ve sosyal ilişki dünyalarını olumsuz etkilemektedir. Artan şekilde devam eden uğraşları çevreleri tarafından fark edilen ve eleştirilen pek çok çocuk depresif özellikler ifade etmektedir. Ön plana çıkan bu durum takıntıların daha da geri planda kalmasına ve ilerlemesine neden olabilmektedir.

  Çocukların yaşadığı güçlüğü fark etmesi, yalnız olmadığını bilmesi, başetme becerilerinin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Aynı zamanda ebeveynlerin çocuğa doğru destek olmalarının da sağlanması gerekmektedir.