Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) yaşam boyu devam eden nörogelişimsel bir bozukluktur. Dikkat, hiperaktivite ya da dürtüsellik belirtilerinin birini ya da birkaçını görmek mümkündür. DEHB özellikleri gösteren çocukların her biri birbirinden farklı özellikler göstermektedirler. O nedenle birbirleri ile kıyaslanan çocuklar, yanlış kriterler nedeni ile aile ya da öğretmenleri tarafından eksik ya da hatalı yorumlanabilmektedir. Eğer çocuk ya da ergen, kendisini herhangi bir işe verebilmek, o iş ile belirli bir süre ilgilenebilmek, bozucu etkenler işin içine girdiğinde, yapmakta olduğu işe tekrar geri dönebilmek konularında sorunlar yaşıyorsa dikkat süreçleri değerlendirilmelidir. Bunun yanında yaşından beklenenden fazla hareketlilik varsa, durdurulması zor, zarar verici davranışlar gösteriyor ve otokontrolünü sağlamakta güçlük yaşıyorsa hiperaktivite ve dürtüsellik boyutlarında da değerlendirilmesi yararlı olacaktır.

  Bu değerlendirmeler aile ile yapılan görüşme, çocuk ile yapılan gözlem ve değerlendirmeler ve okul ile kurulan iletişim ve öğretmenlerinin doldurduğu ölçekler ile yapılmaktadır.

  Kurumumuzda okul formları yanı sıra, çocuk ve ergenler ile WISC-IV, Nöropsikolojik Test Bataryası, MOXO-Cbt testleri uygulamaları yapılmaktadır.